biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: 1 kralovska 3,8-10

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.